FRYSLAN – De politie start op maandag 16 april weer met het verscherpt toezicht op landbouwverkeer. Voor boeren en loonbedrijven is het voorjaar één van de drukste periodes van het jaar. Dat betekent meer trekkers en landbouwmachines op de Friese wegen.

Het accent bij de controles ligt dit voorjaar op scherpe (uitstekende) delen die op een landbouwvoertuig kunnen zitten. Dit zijn bijvoorbeeld kuilsnijders en mestinjectoren. In verband met de veiligheid voor medeweggebruikers is het verplicht om deze scherpe delen af te schermen. Daarnaast wordt onder andere gecontroleerd op het voeren van verlichting, de afstelling van spiegels, kapotte of ontbrekende spiegels en op het markeren van verwisselbare uitrustingsstukken. Met deze controles wil politie Fryslân de verkeersveiligheid verhogen, voor de bestuurders van de landbouwvoertuigen zelf, maar ook voor de medeweggebruikers.

Landbouwcampagne
Niet alle weggebruikers zijn beducht op extra landbouwverkeer, dit werkt ongelukken in de hand. Afgelopen najaar startte politie Fryslân daarom een publiekscampagne om extra aandacht te vragen voor dit onderwerp. Ook nu hangen op diverse plaatsen in Fryslân spandoeken boven die wegen waar extra landbouwverkeer is te verwachten. Daarnaast is een radiospot te horen en is op de site www.wijkiezenvoorveiligheid.nl achtergrond informatie te vinden.