ELSLOO – De politie heeft in het kader van de toezichtkring natuurhandhaving, in samenwerking met Buitengewone Opsporing Ambtenaren van de Friese Uitvoeringsdienst Milieu en Omgeving een milieucontrole uitgevoerd in de gemeenten Smallingerland, Opsterland en Ooststellingwerf. De controle was gericht op de visserij, flora en fauna en andere milieu overtredingen.

[b]Visserijcontrole[/b]
In en rondom Drachten werd door het team een aantal vissers gecontroleerd, die allen hun spullen prima voor elkaar hadden. Bij het meertje van Laagduurswoude ter hoogte van Makkinga werden acht vissers gecontroleerd. Ook zij hadden hun papieren netjes voor elkaar.

Bij de Opsterlandse Compagnonsvaart nabij Wijnjewoude werden nog twee vissers gecontroleerd. Een daarvan bleek met levend aas te vissen. Tegen de 50-jarige inwoner van Hoornsterzwaag werd proces-verbaal opgemaakt. Hij was al vaker gewaarschuwd voor eenzelfde overtreding. Hij kreeg nu een boete van 360 euro.

[b]Verbranden afval[/b]
Een 52-jarige inwoner van Haulerwijk is proces-verbaal aangezegd omdat hij veelvuldig op een perceel aan de Hoofdweg-Boven afval verbrandde.

[b]Hondenbezitters[/b]
Bij het Canadameer te Elsloo werden twee hondenbezitters verbaliseert omdat zij hun dier op het strand niet hadden aangelijnd.