APPELSCHA – Toezichthoudende partijen, waaronder politie en Staatsbosbeheer, hebben vrijdag een controle gehouden in het Nationaal Park Drents-Friese Wold. Daarbij zijn zes bekeuringen uitgeschreven.

Drie hondenbezitters lieten hun hond los lopen op de Schaepedobbe. Twee automobilisten zijn bekeurd voor het parkeren van hun auto in gesloten gebied. Tot slot is een bewoner bekeurd voor het verbranden van afval. Tijdens de controle werden ook op verschillende locaties afvaldumpingen (hennepafval, puinstort en snoeiafval) aangetroffen. Het is nog niet duidelijk wie verantwoordelijk zijn voor het storten van het afval.

Doel controles
De controles zijn gericht op bescherming van de natuur en behoud van recreatiemogelijkheden. In een eerder bericht zijn de controles aangekondigd. De controles worden uitgevoerd door partners van de toezichtkring natuurhandhaving. De toezichtkring natuurhandhaving is een door de politie gecoördineerd samenwerkingsverband van mensen met al dan niet opsporingsbevoegdheid van diverse opsporingsdiensten en milieu- en natuurbeschermingsorganisaties. Ze houden toezicht op de naleving van groene wetten. Naast de politie gaat het om Staatsbosbeheer, FUMO, provincie Drenthe, Natuurmomenten en It Fryske Gea.

Nationaal Park Drents-Friese Wold
Het Drents-Friese Wold is het op één na grootste aaneengesloten bosgebied van Nederland op de grens van Zuidwest Drenthe en Zuidoost Friesland. Het beslaat zo’n 6.000 hectare aan bos, heide, stuifzand en beekdalgraslanden. In 2000 werd het gebied aangewezen als Nationaal Park.