Noodverordening Verbod open vuur
De burgemeester van Ooststellingwerf heeft: besloten tot:het vaststellen van de verordening verbod open vuur.
Artikel 1
Het is, in afwijking van het bepaalde in artikel 5.5.1.de Algemene Plaatselijke Verordening Ooststellingwerf 1999, verboden om een open vuur aan te leggen, te stoken of te hebben.

Artikel 2.
Deze voorschriften treden in werking met ingang van zaterdag 17 mei 2008 en geldende tot de burgemeester bij af te kondigen besluit heeft verklaard dat het gevaar voor bedreiging van de veiligheid is geweken, dan wel wordt besloten tot aanpassing van de genomen maatregelen.