De brandweerpost in Oldeberkoop blijft bestaan. Dit is de uitkomst van een onderzoek dat het bestuur van de Interregionale Brandweer Oost- en Weststellingwerf (IBOW) heeft laten doen. Het onderzoek is een vervolg op het rapport dat in juni 2008 is uitgebracht. Doordat de post openblijft, kan de veiligheid van de inwoners van Oldeberkoop beter worden gewaarborgd.

Uit het vervolgonderzoek blijkt dat de brandweerlieden binnen de gestelde termijn kunnen uitrukken. Bovendien neemt de post in Oldeberkoop een centrale positie in binnen de Intergemeentelijke Brandweer Oost- en Weststellingwerf. Verder kan deze post een belangrijke bijdrage leveren als ondersteuning voor andere posten van de brandweer. Het bestuur van de IBOW heeft daarom besloten de post te laten voorbestaan.