Baasjes van loslopende honden in natuurgebieden bekeurd

APPELSCHA – De afgelopen dagen zijn er door deelnemers van de Toezichtkringen in Friesland (politie, FUMO en It Fryske Gea) een aantal controles gehouden in Friese natuurgebieden. De controles waren gericht op overlast van loslopende honden. In totaal zijn zeven baasjes bekeurd omdat zij hun hond los lieten lopen.

Het gehele jaar worden deze controles gehouden, echter in het voorjaar worden de controles in verband met het broedseizoen verscherpt. Daarnaast kunnen loslopende honden ervoor zorgen dat wild wordt opgejaagd of nesten worden verstoord. Ook andere bezoekers van de natuurterreinen ervaren overlast door de loslopende honden.

In de Bakkefeansterdunen onder Bakkeveen werd drie keer proces-verbaal uitgeschreven voor in totaal vier honden die los liepen. In Appelscha werd twee keer proces-verbaal opgemaakt voor in totaal vier loslopende honden bij de Schoapdobbe.

Geef een antwoord