Aantal zware incidenten geven vertekend beeld Oosterwolde

OOSTERWOLDE – Het veiligheidsgevoel van de inwoners van Ooststellingwerf is de afgelopen tijd behoorlijk op de proef gesteld. Door onder meer twee zware delicten in onze gemeente. Daarom heeft burgemeester Oosterman aan de politie gevraagd de aard en de omvang van de drugsincidenten in kaart te brengen en daarnaast ook te kijken naar een mogelijke relatie van de drugs en geweldsdelicten.

De veronderstelde relatie van deze delicten met het gebruik en de handel in drugs blijkt achteraf in de meeste gevallen niet aanwezig te zijn. Bovendien is het aantal geweldsdelicten niet toegenomen.

VOORTZETTING AANPAK:
‘Vanwege de incidenten waren we al intensief bezig met deze problematiek’,Zegt burgemeester Harry Oosterman. Ik begrijp heel goed dat de optelsom van drugs en geweldsdelicten impact hebben op de inwoners van onze gemeente. Het is aan de andere kant goed dat we geen uitzondering zijn op het gebied van drug en geweldsincidenten. De gemeente gaat stevig door met de ingezette weg en aanpak. Samen met politie,Openbaar Ministerie en samenwerkingspartners als de woningstichting wordt gezamenlijk gewerkt aan de veiligheid in Ooststellingwerf. Dit komt tot uiting in onder meer samenwerkingsafspraken met de woningstichting,politie en de hulpverlening over drugsproblematiek en het verbeteren van de leefomgeving in bepaalde wijken.

AFNAME:
In 2011 zijn er vijf drugs en geweldsdelicten in Ooststellingwerf geweest. In 2012 is dit afgenomen tot twee incidenten Wel heeft de gemeente te maken met een hoger aantal drank en drugsverslaafden dan het Friese gemiddelde. Het blijkt dat in heel Friesland een stijgende lijn waarneembaar is als het gaat om incidenten die gerelateerd zijn aan alcohol en drugsoverlast. Deze stijging wordt veroorzaakt door de verbeterde registratie en de toezicht op de registratie.

HENNEPKWEKERIJEN:
In de gemeente Ooststellingwerf is het aantal aangetroffen hennepkwekerijen hoger dan gemiddeld. Dit wordt verklaard door de verhoogde inzet van het opsporen en ontmantelen van kwekerijen. De gemeente Ooststellingwerf is de enige Friese gemeente die gebruik maakt van helikopters. Het resultaat van deze aanpak werpt zijn vruchten af en wordt ook in 2014 voortgezet.

About Post Author

Geef een reactie